Ełk

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Ełku (UM)
  • 19-300 Ełk
  • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
  • Tel.: +48 87 610-92-51
  • www.elk.pl
  • E-mail: um@um.elk.pl
  • NIP: 848-00-07-927
  • REGON: 000523287
 • Starostwo Powiatowe w Ełku
  • 19-300 Ełk
  • ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
  • Tel.: +48 87 621-83-00
  • Gadu-Gadu: 1398513
  • Skype: powiat.elk
  • www.powiat.elk.pl
  • E-mail: powiat@powiat.elk.pl
  • NIP: 848-15-70-636
  • REGON: 790675677
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku (MZK)
  • 19-300 Ełk
  • ul. Łukasiewicza 8
  • Tel.: +48 87 610-31-27
  • www.mzk.elk.com.pl
  • E-mail: mzk@elk.com.pl
  • NIP: 848-17-75-574
  • REGON: 280183012
 • Powiatowy Urzšd Pracy w Ełku (PUP)
  • 19-300 Ełk
  • ul. Suwalska 38
  • Tel.: +48 87 610-88-66
  • pup.elk.ibip.pl
  • E-mail: olek@praca.gov.pl
  • NIP: 848-16-03-092
  • REGON: 790026068
 • Miejski Klub Sportowy "Mazur" Ełk (MKS)
 • Klub Sportowy "Płomień" Ełk
  • 19-300 Ełk
  • Klub: ul. Bursztynowa 4
  • Stadion: ul. Piłsudskiego 27
  • Tel.: +48 87 610-77-67
 • Kino "Polonia"
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
  • 19-300 Ełk
  • ul. Piłsudskiego 29
  • Tel.: +48 87 610-38-38
  • www.mosir.elk.com.pl
  • E-mail: mosir@elk.com.pl
 • Radio 5
  • Częstotliwość w Ełku: 102,6
  • 19-300 Ełk
  • Tel.: +48 87 567-24-04 (sekretariat)
  • www.radio5.com.pl
  • E-mail: szef@radio5.com.pl
 • WGN Nieruchomości
  • 19-300 Ełk
  • ul. Słowackiego 11A
  • Tel.: +48 87 610-87-78
  • www.elk01.wgn.pl
  • E-mail: elk@wgn.pl
 • "Arkadia" Agencja Nieruchomości i Pośrednictwa
  • 19-300 Ełk
  • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 25B
  • Tel./fax: +48 87 610-43-74
  • arkadia.elk.pl
  • E-mail: arkadia@arkadia.elk.pl
 • ORBIS (PPUH Trans Expres Sp. z o. o. )
  • 19-300 Ełk
  • ul. Mickiewicza 15
  • Tel.: +48 87 610-35-73
 • Restauracja & Pub "Bryza"
  • 19-300 Ełk
  • ul. Pułaskiego 21
  • Tel.: +48 87 621-52-25
  • bryzapub.pl
  • E-mail: biuro@bryzapub.pl

O Ełku

miasto powiatowe w województwie warmińsko-mmazurskim, na Pojezierzu Ełckim, nad rzeką Ełk i Jeziorem Ełckim. 56 tysięcy mieszkańców (2000).

Ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy i kulturalno-oświatowy; stolica diecezji ełckiej Kościoła rzymskokatolickiego; przemysł: spożywczy (mięsny, chłodnia), elektrotechniczny (samochodowe wiązki elektryczne i lampy), drzewny (sklejki, tarcica), ponadto produkcja materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych (okna PCV, listwy) oraz zakłady graficzne; miasto leży w zasięgu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzonej 1996; węzeł drogowy i kolejowy; Instytut Teologiczny, obejmujący min. Wyższe Seminarium Duchowne i Akademickie Studium Teologiczne, liczne szkoły średnie; regionalny ośrodek kulturalny: Muzeum Regionalne, Teatr Amatorski im. Józefa Węgrzyna, Teatr 30 Minut, chóry Pojezierze, Cantilena, muzyczne zespoły młodzieżowe, galerie Ślad, Hol, towarzystwa: Miłośników Ełku, Przyjaciół Grodna i Wilna Miłośników Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Trakcji Parowej, stowarzyszenia kulturalne, ekologiczne, Mniejszości Niemieckiej "Mazury". Twórczości Teatralnej; odbywają się: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej, Międzynarodowe Wyścigi Ręcznych Drezyn Kolejowych, Mazurskie Spotkania Chórów, Mazurskie Lato Kabaretowe "Mulatka", Festiwal Piosenki Dziecięcej "Złota Nutka", Zawody Modeli Pływających i Latających.

Miasto jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym w środkowej części tzw. Zielonych Płuc Polski; rozwinięta baza noclegowa; węzeł turystyczny szlaków kajakowych i pieszych (Szlak im. M. Kajki, Szlak Mazur Garbatych, Szlak Tatarski). Zabudowa miejska skupia się głównie po wschodniej stronie Jeziora Ełckiego; centrum o zwartej zabudowie głównie z przełomu XIX i XX w. rozciąga się. między brzegiem jeziora a linią kolejową; w północnej i południowej części Ełku znajdują się wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, we wschodniej, między rzeką Ełk a linią kolejową Ełk-Olecko oraz w południowo-wschodniej — budownictwo jednorodzinne, na wschód od linii kolejowej Korsze-Białystok — strefa przemysłowa; nad jeziorem tereny rekreacyjne z promenadą i plażą. W pobliżu Ełku przy ujściu strugi do jeziora Sunowo rezerwat ścisły Ostoja Bobrów Bartosze.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Stary gród na pograniczu ziem Jaćwingów i Prusów; w XIII w. zagarnięty przez Krzyżaków, którzy na jego miejscu 1398-1406 wznieśli zamek, obok powstała osada pod nazwą Łek (zgermanizowana nazwa Lyck, od XIX w. Ełk); prawa miejskie 1669, w XV w. osiedlała się tu ludność polska, głównie z Mazowsza; na mocy pokoju toruńskiego 1466 pozostał w państwie krzyżackim, od 1525 w Prusach Książęcych, od 1657 w Brandenburgii, od 1701 w państwie pruskim. Od 1528 ośrodek luteranizmu; od 1546 polskie gimnazjum, od 1551 pierwsza na Mazurach polska oficyna drukarska; 1655 zniszczony przez Szwedów, 1656 spalony przez Tatarów posiłkujących wojska polskie, odbudowany. W XIX-XX w. ośrodek polskości i obrony przeciwko germanizacji na Mazurach (organizacje społeczne i polityczne, m.in. Mazurska Partia Ludności, działalność G.H.M. Gizewiusza, drukarnie, polskie czasopisma, m.in. "Przyjaciel Ludu Łecki" i książki). W XIX w-1975 i od 1999 siedziba powiatu; od 1868 pierwsze połączenie kolejowe; rozwój przemysłu, m.in. drzewnego i spożywczego, oraz handlu. Podczas I wojny światowej zniszczony w trakcie walk rosyjsko-niemieckich 1914-15, odbudowany; w działaniach wojennych 1945 zniszczony w około 45%, głównie przez wojska sowieckie; od 1945 w Polsce, odbudowany.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Ełk leży nad rzeką Ełk i Jeziorem Ełckim. Pojezierze Ełckie rozciąga się między Krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Pojezierzem Litewskim. Mniej oblegane niż Mazury, jest świetnym miejscem wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. W jego głównym ośrodku - Ełku, na wyspie na jeziorze (dziś półwysep) Krzyżacy na przełomie XIV i XV w. wznieśli zamek, połączony z miastem drewnianym mostem i -podobno - podziemnym tunelem. Prawie do końca XIX w. budowla była siedzibą władz administracyjnych, później zamieniono ją na więzienie. Od 1970 popada w ruinę, nie mogąc doczekać się troskliwego gospodarza. W centrum miasta zachowały się dwa XIX-wieczne neogotyckie kościoły — obecna katedra Św. Wojciecha oraz poewangelicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Swoją świątynię, także w stylu neogotyckim, na początku XX w. postawili w Ełku baptyści. Pojezierze Ełckie można podziwiać podróżując z Ełku do Turowa kolejką wąskotorową z wagonikami retro i posapującą lokomotywą parową, a w samym mieście można zwiedzać zabytkową parowozownię.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Pojezierze Ełckie i Jezioro Ełckie

Pojezierze Ełckie. Opis 1: wschodnia część Pojezierza Mazurskiego, między Krainą Węgorapy i Wzgórzami Szeskimi na północy a Niziziną Północnopodlaską na południu oraz Krainą Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie a Pojezierzem Litewskim na wschodzie; rzeźba młodoglacjalna; na południu przeważają urwory morenowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia Wisły, na północy - fazy pomorskiej; powierzchnia pagórkowata; kulminacje przekraczają 200 m: Góry Piłackie (219 m). Lipowa Góra (223 m); wody z Pojezierza Ełckiego odprowadza główna rzeka Ełk, z krańców południowo-zachodnich - dopływy Pisy, a z północy - dopływy Gołdapy; wśród licznych jezior największe są: Rajgrodzkie (15 km kwadratowych). Selmęt Wielki (12,7 km kwadratowych) i Łaśmady (8,8 km kwadratowych); przeważają gleby brunatne (Cambisols) wytworzone z glin, w części południowo-zachodniej — piaszczyste i mało żyzne; wśród naturalnych zbiorowisk roślinnych dominują grądy oraz bory sosnowe w subborealnych odmianach, ze świerkiem (Puszcza Borecka); kraina rolnicza; region turystyczno-wypoczynkowy; główne miasta: Ełk, Olecko, Biała Piska, Rajgród.

Pojezierze Ełckie. Opis 2: część Pojezierza Mazurskiego. Jest to dosyć rozległa jednostka o bardzo bogatej rzeźbie i formach, również użytkowana, co różnicuje ją na 7 mikroregionów: Wysoczyzna Białej Piskiej, Wzgórza Dyblowsko-Wiśniowskie, Obniżenie Selmęckie, Wyniesienie Bargłowsko-Milewskie, Pojezierze Łaśmiadzkie, Puszcza Borecka i Wzgórza Piłackie.

Jezioro Ełckie - jezioro na Pojezierzu Ełckim w dorzeczu rzeki Ełk w województwie warmińsko-mazurskim, w granicach Ełku, na wysokości 120 m; powierzchnia 382 ha, długość 4,0 km, szerokość 3,5 km, maksymalna głębokość 55,8 m; lnia brzegowa dobrze rozwinięta; kilka dużych półwyspów i zatok, w północnej części duże przewężenie (nad nim most) dzielące Jezioro Ełckie na dwie części; brzegi niewysokie, miejscami zalesione, na wschodzie zabudowania Ełku; z północnego wschodu na południe przepływa rzeka Ełk; na zachodzie połączone kanałem z jeziorem Szarek. W pobliżu leżą jeziora: Selmęt Mały i Selmęt Wielki (na wschodzie) oraz oddzielone wąskim przesmykiem od Jeziora Ełckiego Sunowo (na północy).

Źródła:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Ełk w liczbach

Powierzchnia miasta 21 km2 (2 105 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 56 156
Liczba urodzeń w 2006 roku 558
Liczba zgonów w 2006 roku 431
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 779
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 577
Ilość osób, które pracują 13 899
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 399
Ilość książek w miejskich bibliotekach 128 193 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 395 (o średniej powierzchni 56 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 43
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5018
Dochody miasta (gminy) 103 975 979,21 zł
Wydatki miasta (gminy) 101 923 826,83 zł
Średnia pensja w powiecie ełckim 2 067,67 zł (co stanowi 78,4% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie ełckim 16 171
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 17,4
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl